Facilicom

‘Duurzame inzet begint bij het selecteren van de juiste mensen voor de juiste (werk)plekken.’

Over het bedrijf

Facilicom is met haar bedrijven werkzaam in de facilitaire dienstverlening. Facilicom Services Group is actief in particuliere beveiliging en bedrijfsrecherche, schoonmaak, bedrijfscatering, thuishulp, vervoersondersteuning aan personen met beperkte mobiliteit op luchthavens, horecaservices, facilitair management en bouwactiviteiten.

Wat hebben we gedaan?

Ten eerste wordt vanuit de preventie tot ziekteverzuim gekeken naar risicogroepen, belasting en belastbaarheid in functies. Ten tweede wordt bekeken of bestaande procedures ten aanzien van in- en doorstroom van personeel nog voldoen om een gezonde duurzame inzetbaarheid van medewerkers te behalen. Per divisie wordt bekeken welk gezondheidsbeleid past bij de risicogroepen om te voorkomen dat deze groepen te maken krijgen met werkgerelateerde gezondheidsvraagstukken.

Wat heeft het opgeleverd?

Vooralsnog ligt de focus op bewustwording binnen de organisatie, waarbij het belang van samenwerking tussen de stakeholders centraal staat. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gemeenschappelijke visie, waarbij de uitdaging om te komen tot een duurzame inzetbaarheid voor de individuele medewerker centraal staat. Dit beleid moet leiden tot lagere uitval door ziekte veroorzaakt door zowel werkgerelateerde als privégerelateerde factoren. Voor jong en oud.

Gouden tip

Maak op basis van verzuimgegevens profielen van risicogroepen en leg deze naast belastingsprofielen van functies. Op deze wijze kan vanuit een actief personeelsbeleid geanticipeerd worden op risico's en een duurzame inzet gerealiseerd worden in instroom en doorstroming van personeel. Duurzame inzet begint bij het selecteren van de juiste mensen voor de juiste (werk)plekken.