De Week van de Ondernemer 2017 in het teken van Duurzame Inzetbaarheid

Investeer je als organisatie in het geluk van medewerkers, dan verdien je dat dubbel en dwars terug. Want gelukkige medewerkers maken vitale bedrijven. De Week van de Ondernemer stond op dinsdag 9 mei 2017 voor MKB-Nederland in het teken van duurzame inzetbaarheid. 

‘Zet medewerkers in hun kracht, versterk hun competenties en je krijgt personeel dat topprestaties levert, werkplezier heeft en in staat is om met veranderingen mee te bewegen’, zo trapt Maurits Bruel, oprichter van De Geluksfabriek en schrijver van het gelijknamige boek, samen met een groep van zestig ondernemers af tijdens een ontbijtsessie over bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. 

Eigen kracht

Het gaat om drie elementen: ken jezelf, ken je mensen en maak een plan. ‘Succesvolle bedrijven zijn in staat om hun klanten en medewerkers te binden en boeien. Onder andere door met het hele bedrijf een gezamenlijk doel na te streven en de idealen van de medewerkers te koppelen aan de visie van het bedrijf’, vertelt Bruel. ‘Medewerkers raken bevlogen als ze zichzelf herkennen in de bedrijfswaarden. Ondernemers zouden hun medewerkers daarom moeten helpen met het ontdekken van hun idealen, capaciteiten en ambities. Werkgevers die dit doen zetten een goede eerste stap richting duurzame inzetbaarheid’.

De oudere generatie

Terwijl mensen steeds langer moeten doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt, moeten organisaties wendbaarder worden. Een aantal ondernemers vraagt zich daarom af hoe je de oudere generatie, die al jaren hetzelfde doet, meekrijgt. Kees Pater, directeur van Koekjesbakkerij Veldt, weet daar wel raad mee: ‘Oudere medewerkers hebben juist veel kwaliteiten, ik benut dat en laat de jongere generatie van ze leren. Eén van onze oudste medewerkers is de koningin van de inpakafdeling, de jongeren lopen met haar weg.’

‘Ook de vijftigplusser kun je blijven uitdagen en bevragen’, vult Xander Bergsma van Vonkers aan. ‘Een passieve houding is niet meer van deze tijd. Een goede werkgever heeft een intrinsieke interesse in zijn medewerkers, jong of oud. Hij wil ze begrijpen, hun talenten koesteren en gaat het gesprek aan.’

Persoonlijke aandacht

Maar wat als je wordt opgeslokt door de waan van de dag en te weinig tijd hebt voor persoonlijke gesprekken? Dan heeft Bruel nog wel een tip: ‘Vraag jezelf ’s ochtends bij het tandenpoetsen af: welke afspraak is vandaag niet zo belangrijk en kan ik afzeggen? Besteed de gewonnen tijd aan de medewerkers die het nodig hebben.’ 

Meer persoonlijke aandacht voor de medewerkers, dat is precies het voornemen dat bezoeker Aaldrik Drenth, kersverse commercieel directeur bij verpakkingsbedrijf Fromm, ook heeft: ‘Maandelijks wil ik met iedere medewerker persoonlijk om de tafel. Om uit te zoeken wat de competenties zijn en te ontdekken hoe we die nog sterker kunnen maken.’ Daarnaast introduceerde hij het ‘internemerschap’. ‘Met z’n allen streven we een ideaal na, maar daarbinnen krijgen medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid. Zo runt iedere accountmanager binnen het bedrijf zijn eigen toko. Medewerkers hebben daardoor directe invloed op het succes, dat is goed voor de motivatie.’

Zelfkennis

De weg naar een bevlogen en duurzaam inzetbaar team vereist ook een stukje zelfkennis. ‘Ga na wat je voor type leider bent’, tipt Bruel. ‘Ben je een visionair met een collectieve ambitie, een manager die het regelt, een idealist die de wereld wil verbeteren of een specialist met veel kennis? Wil je succesvol zijn dan heb je alle vier de capaciteiten nodig. Mis je skills? Haal dan collega’s en medewerkers in huis die je kunnen aanvullen en helpen.’

Bezoeker Carin Terhorst, oprichter van Symbus personeelsdiensten, herkent dat. ‘Bij het aannemen van nieuw personeel vragen wij ons echt af hoe het huidige team eruit ziet en wat we nodig hebben als aanvulling. Om dat te bepalen gebruiken we de DISC-methode. De uitdaging ligt er voor ons in om medewerkers soms nog meer in hun eigen kracht te zetten, in plaats van dat we ze in een bepaald keurslijf willen plaatsen.’

Kick-off duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, ondernemers vinden het daardoor soms lastig om het in de praktijk te brengen. Om het begrip handen en voeten te geven, lanceerde MKB-Nederland, in samenwerking met dertien brancheverenigingen een project rondom dit thema. Het doel: duizend ondernemers helpen op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Maar daarnaast niet onbelangrijk: leren hoe je het containerbegrip in praktische brokjes bij ondernemers tussen de oren kunt krijgen.

In fase één hebben brancheorganisaties al vijfhonderd ondernemers geholpen. Nu is het tijd voor fase twee. Dertien brancheverenigingen hebben een plan gemaakt. ‘Branches kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid in het mkb. Er is dan ook bewust gekozen voor brancheorganisaties met veel impact. De uitverkorenen weten perfect hoe ze ondernemers kunnen stimuleren om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid’, zegt projectleider Louis Peters. ‘Met workshops, trainingen en interne sessies worden bedrijven uit de branche geholpen. We hopen dat ondernemers zo van elkaar kunnen leren en dat het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ verder in de sectoren doordringt. Want gezonde en gelukkige medewerkers maken vitale bedrijven.’  

Het belang van gelukkig medewerkers

Werkgevers die investeren in het welzijn van hun medewerkers, plukken daar de vruchten van. ‘Gelukkige medewerkers zijn productief, flexibel, innovatief, weinig ziek en leveren werk van hoge kwaliteit’, zegt ‘geluksambassadeur’ Leo Bormans in zijn keynote. Sterker nog: ‘In een tijd van continue verandering is het essentieel om te investeren in het geluk van je medewerkers. Geef ze de kans en ruimte om zichzelf te ontwikkelen, samen te werken en betekenis aan hun werkzaamheden te geven.’ Wat het oplevert? ‘Twintig procent meer output en succes.’

Verwar geluk niet met het verlangen om in een hangmat, onder de palmbomen, op een tropisch eiland te liggen. ‘Uiteindelijk wil iedereen een betekenisvol leven leiden. Geluk hangt samen met positief denken en hoop; het mechanisme dat ons in beweging houdt. Met menselijke relaties en het realiseren van dromen. Maar geluk is vooral afhankelijk van vertrouwen. Een goed team kan samenwerken, een topteam vertrouwt elkaar.’

Valkuil

Investeren in het geluk van je team loont, maar trap daarbij niet in de volgende valkuil: ‘met de beste bedoelingen hebben we soms de neiging om zelf te bedenken waar de ander gelukkig van wordt’, waarschuwt Bruel in zijn laatste workshop. ‘Ga liever het gesprek aan en vraag de medewerker wat hem gelukkig maakt, formuleer op basis daarvan persoonlijke doelen.’

‘Investeer in het welzijn van je eigen personeel en maak van jouw mkb-onderneming een magneet. Maak jouw medewerkers nog beter en til ze naar een hoger niveau. Realiseer je dat je niet altijd de werkgever van de beste mensen kunt zijn, maar wel de beste werkgever voor je mensen.’ Lukt dat, dan ben je een stapje dichter bij je eigen geluksfabriek.