Basisschool de compositie maakt werk van werkstress

Basisschool De Compositie uit Almere is een grote basisschool binnen de Almeerse Scholen Groep (ASG). De basisschool is een zogeheten brede school met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en naschoolse activiteiten. De school doet mee aan een pilot van Arbeidsmarktplatform PO om werkdruk aan  te pakken.

Praktijkverhaal 60 - Basisschool de compositie

'Werkdruk komt bij ons regelmatig ter sprake,' vertelt  directeur Joke Walda. 'De belasting wordt namelijk steeds hoger. Ik zit inmiddels 33 jaar in het onderwijs en zie dat er steeds meer bij scholen is neergelegd.' Uit een onderzoek op hun school bleek dat administratieve lasten, gesprekken met ouders en de specifieke aanpak van leerlingen bronnen van werkdruk zijn.

Plan om werkdruk te verlagen

Voor alle zaken zijn concrete plannen gemaakt om ze aan te pakken ‘We gaan trainingen volgen om beter om te leren gaan met de ouders en met elkaar,’ zegt Walda. Ook voor de werkdruk die ontstaat door administratieve taken was er een eyeopener. De druk bleek vooral te komen door het schijnbaar verplichte karakter van de groepsplannen en groepsoverzichten waar de school mee werkt. Nu voert de school nu een pilot uit waarin ze de kinderen op een andere manier volgen, met goede resultaten. Joke Walda: ‘Misschien scheelt het niet eens in tijd, maar wel in beleving doordat leerkrachten nu zelf bedenken hoe ze de kinderen volgen.’

Merkbaar resultaat

De resultaten zijn nu al merkbaar. ‘Het geeft al energie om hier samen over te praten en mogelijkheden te zoeken.’ Ook gemaakte afspraken blijken al te werken. ‘Door het onderzoek weten we precies waar die werkdruk zit en ervaren wordt,’ zegt Walda. ‘Ik denk dat het goed is dat we de koe bij de horens vatten en met een werkplan aan de slag gaan om de werkdruk te verlagen. Het moet dan ook echt merkbaar worden voor de leerkrachten. Zij moeten uiteindelijk toch het gevoel hebben dat de druk van de ketel is.’