AFP geeft medewerkers persoonlijk inzetbaarheidsbudget

AFP is een toonaangevende producent van flexibele verpakkingsoplossingen De folies die ze ontwikkelen en produceren worden onder andere gebruikt voor het stabiliseren van pallets, verpakken van voedsel en voor productverbetering. Bij AFP staan innovatie en kwaliteit op elk vlak voorop. Zo ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarom zette AFP in 2011 een belangrijke stap vooruit op het gebied van de inzetbaarheid van het personeel. Madeleine Harmsen, HR Manager van AFP vertelt hierover.

Praktijkverhaal 48 - Leren bij Andi Druk

Wat hebben we gedaan?

‘We hebben een medewerkersbestand waar weinig verloop in zit. Onze werknemers worden ouder en onze ontziemaatregelen waren niet langer houdbaar. Een van de gevolgen was dat iedereen steeds meer vrije dagen zou krijgen. Hoewel dat mooi klinkt is dat een groot gevaar voor de continuïteit van de organisatie.

Om tot een passende oplossing te komen zijn we in eerste instantie met iedereen gaan praten om per leeftijdsgroep de behoeften te inventariseren. Hieruit bleek dat er zeer veel individuele behoeften waren en we geen collectieve behoeften per leeftijdscategorie konden bepalen. Deze conclusie leidde tot een totaal andere kijk op dit vraagstuk. We kozen ervoor om de ontzie maatregelen op solidaire wijze her te verdelen en om te zetten in een persoonlijk inzetbaarheidsbudget. Medewerkers ontvangen sindsdien jaarlijks 1.238 euro die ze kunnen besteden aan: gezondheid, balans of ontwikkeling. Sportcursussen vallen onder gezondheid. Als je bijvoorbeeld mantelzorger bent, kan je zes extra vrije dagen opnemen. Scholing die niet gerelateerd hoeft te zijn aan werk valt onder ontwikkeling. Een ICT-medewerker doet een studie bedrijfskunde terwijl een ander begonnen is met een opleiding tot veiligheidskundige. Zo heeft iedereen de keuzevrijheid.’

Wat heeft het opgeleverd?

‘Het geeft de mensen de ruimte te experimenteren met andere zaken. Ze kunnen zich echt ontwikkelen. We creëren feitelijk bewustwording over duurzame inzetbaarheid. Er wordt op deze manier ook veel met elkaar over gesproken. Het is een kentering geweest van de oude manier, die veel te paternalistisch was. Wij en de cao kunnen niet alles voorschrijven. Iedereen is nu regisseur van zijn eigen leven en wij faciliteren daarbij. Mensen denken nu meer over hun toekomst na en hebben meer zelfvertrouwen. Mensen nemen zelf de controle. Als vooraanstaande folieleverancier zijn we altijd op zoek naar innovatieve oplossingen. Wat dat betreft past deze verandering in ons DNA.’

Gouden Tip

‘Bij dit soort veranderingen is communicatie, geduld en samenwerking enorm belangrijk. Er was in het begin veel weerstand. Een gevoel dat wij iets afpakten. Door een goede samenwerking met onze werknemers en de vakbonden hebben we het toch voor elkaar kunnen krijgen. Het effect is zoals gehoopt; medewerkers die nadenken over hun persoonlijke duurzame inzetbaarheid en verbeterde continuïteit van AFP. De gouden tip is dus: zorg er dus voor dat je aansluiting houdt met de groep en de sociale partners. Zet een stip op de horizon en werk daarnaar toe.’