PSA Actieteams: Horizon College

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met het Actieteam Goed en Gezond Werken 20 organisaties begeleid bij het aanpakken van werkstress en ongewenst gedrag. Hiervoor werden actieteams ingezet: teams die bestaan uit een diverse groep medewerkers  die met elkaar acties hebben bedacht. Leden van het actieteam van de afdeling Horeca van het Horizon College vertellen over hun ervaringen:

PSA Actieteams: Horizon College

Bij de afdeling horeca gaven de medewerkers
regelmatig aan werkstress te ervaren.

Dus de druk nogal hoog te vinden.

Dat is ook gekomen uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wij hebben gemeend om daar iets mee
te gaan doen.

Om te kijken hoe we dat kunnen veranderen, zodat
mensen zich beter op hun werk voelen...

...en dat de druk minder wordt.

De manager is toen met de suggestie gekomen om
daar met een actieteam aan te gaan werken.

En wat dieper in te gaan op wat dat nou
eigenlijk is die werkdruk.

Vorig jaar heb ik ook wat werkdruk ervaren...

...en ik was eigenlijk ook wel nieuwsgierig
waar dat vandaan kwam.

Met piekmomenten heeft dat te maken.

De werkdruk aan het einde van een schooljaar als
bepaalde studenten moeten afstuderen...

...dan is echt de piek wat hoger.

Uiteindelijk heb ik in het team gewoon gevraagd van
wie zou er willen plaats nemen in dat actieteam...

...omdat we een aantal interventies willen gaan doen...

...een aantal sessies willen gaan bijwonen.

Het sprak mij ook heel erg aan, omdat er werd
gevraagd van wie wil eraan meedoen.

En uiteindelijk ben ik een van degene
geweest die dat kon doen...

...omdat ik ook wel invloed wilde hebben in
bepaalde zaken binnen het team.

Daar kwam eigenlijk al snel uit dat werkdruk
voor iedereen verschillend is.

De ene docent kan veel meer werk aan dan de andere
en toch hebben ze een andere beleving.

We hebben toen een nulmeting gedaan. Er is een
vragenlijst uitgezet bij de medewerkers.

Daarna hebben we een sessie gehad, waarin
we gewoon gespard hebben...

...over de idee‘n over hoe kunnen we dit aanpakken.

De mensen van Schouten en Nelissen hebben ons
een aantal tips gegeven.

Uiteindelijk hebben we daar een aantal
interventies voor bedacht.

We hebben ons verdeeld in twee groepen. De ene kant van de
groep ging kijken naar het geven van feedback.

Het komt vaak voor dat je je soms wel eens irriteert
aan bepaald gedrag of iets dergelijks...

...en dan wordt er niets over gezegd en dan neem
je het mee naar huis.

Dan zit je er thuis mee en dat kan ook wel
wat werkdruk opleveren.

Dus feedback en vooral begin met positieve feedback geven.

De andere kant van de groep is
begonnen met kwadranten.

Om de werkdruk ook te verlagen zou
je aan kunnen geven...

...wat je nou echt leuk vindt in je werk en wat je
wat minder leuk vindt in je werk.

Ik geef bijvoorbeeld voorlichting, maar heel veel
mensen uit ons team...

...weten niet wat die taak precies inhoudt.

En middels dat kwadrant dat we gemaakt hadden...

...kon je heel duidelijk aangeven door middel van gesprekken
met collegaÕs wat je taak nou precies inhoudt.

De taken die nu werden gedaan door collegaÕs die misschien
anderen ook wel heel leuk zouden vinden.

Of de taken die door collegaÕs worden gedaan waar ze niet
zoveel plezier meer aan beleefden.

Iedereen kon inschrijven op bepaalde taken, die
er zijn binnen het team...

...en ook de mogelijkheid om die taken
te gaan doen.

Dat je het samen gaat doen, of dat je het met
meerderen gaat doen.

En mensen verdelen dat gewoon en die zeggen
dat doe ik er gewoon bij...

...of dat kan anders, omdat je gewoon merkt
dat als ze iets leuk vinden...

...dat ze dat gewoon enthousiaster oppakken.

Dat bleek ook uit de tweede meting dat mensen gewoon
aangeven dat ze een positiever resultaat hebben.

Het feit dat je in zoÕn klein team gaat praten waarom
het nou belangrijk is...

...om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Dat gaf mij
heel veel energie in ieder geval.

Ik heb een andere kijk op mijn werk ook.

Ook het invullen van die kwadranten voor de vakantie
heeft er bij mij ook toe geleid...

...dat ik nu bijvoorbeeld meer demoÕs geef.

En dat geeft mij energie,
dat vind ik leuk om te doen.

Dus ik zie het ook wel meteen terug in mijn werk.

Ik vind het een heel positief resultaat,
dat had ik niet verwacht.

Het praten erover, de kleine interventies die zijn
neergezet hebben er wel toe geleid...

...dat het heel erg goed gaat met de
ervaren werkdruk.