4 opbrengsten van een positief werkklimaat

Een derde van het werkgerelateerde verzuim komt door werkstress en 1 op de 6 werknemers heeft last van ongewenst gedrag. Deze problemen op de werkvloer kosten organisaties jaarlijks 2,7 miljard euro. Een positief werkklimaat kan veel leed voorkomen. Dat vraagt wel tijd, energie en aandacht. Oordeel zelf of deze vier opbrengsten de moeite waard zijn.

1. Lagere werkdrukbeleving

In organisaties met een positief werkklimaat ervaren medewerkers een lagere werkdrukbeleving, laat onderzoek zien. Ook denken medewerkers minder vaak na over een andere baan of het verlaten van de organisatie. Daarnaast blijkt dat medewerkers die een positief werkklimaat ervaren, lager scoren op intimidatie, pesten en cynisme. Ook zijn deze medewerkers meer gemotiveerd,  nemen ze meer eigen initiatief en zijn ze meer bevlogen in het werk.

2. Meer omzet en winst

Medewerkers in een positief organisatieklimaat zijn meer bevlogen. Dat levert verschillende voordelen op. Zo blijkt uit een onderzoek van Harter e.a. (2002) onder 200.000 medewerkers van 36 verschillende bedrijven uit verschillende sectoren dat organisaties en afdelingen met bevlogen medewerkers tot vier procent hoger scoren op winstgevendheid. Hun jaarlijkse omzet was daarnaast gemiddeld bijna een miljoen dollar hoger.

3. Minder kans op uitputting en verzuim

Een positief werkklimaat heeft ook invloed op de gezondheid van medewerkers. Bevlogen medewerkers zijn minder vaak ziek. Ze hebben bijvoorbeeld minder vaak last van verkoudheid, hoofdpijn en rugpijn. De oorzaak? In organisaties met een positief werkklimaat is de verhouding tussen energiegevers en energievreters beter in balans. Hierdoor raken mensen minder uitgeput in het werk en krijgen ziekte of burn-out minder kans.

4. Verbetering op maatschappelijk niveau

Een positief werkklimaat heeft ook opbrengsten voor de maatschappij. Minder verzuim, betekent minder beroep op sociale voorzieningen. Maar belangrijker nog: in organisaties met een positief werkklimaat komen medewerker beter tot hun recht. Dat heeft invloed op de kwaliteit van hun werk en verbetert hun duurzame inzetbaarheid. Zo biedt een positief werkklimaat garantie op voldoende competente medewerkers op de arbeidsmarkt. Op korte- en lange termijn draagt dat weer bij aan onze internationale concurrentiepositie.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 20 organisaties begeleid bij het bevorderen van een positief werkklimaat en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag. De organisaties werkten volgens de actieteamaanpak. Hierbij ontwikkelt een actieteam, dat bestaat uit medewerkers uit alle lagen in de organisatie, gezamenlijk acties, voert ze uit en ontdekt in de praktijk wat werkt. De ervaringen van een aantal organisaties zijn vastgelegd in het boek Grip op een positief werkklimaat. Dit boek is gratis te downloaden.