Subsidieoproep Innovatieve Arbozorg geopend

ZonMw start het nieuwe programma Innovatieve Arbozorg. Dit programma richt zich op het verbeteren van de opleiding van bedrijfsartsen. En op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die bedrijfsartsen leveren. Er is €4 miljoen aan subsidie beschikbaar en het programma heeft een looptijd van 4 jaar. De subsidieoproep is nu geopend. Indienen kan tot dinsdag 9 juli 2024, 14.00 uur. 

Logo ZonMW

Het achterliggende doel van het programma is voorkomen dat mensen ziek worden of zelfs overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. Partijen met vernieuwende ideeën over arbozorg kunnen subsidie aanvragen om nieuwe werkwijzen te verkennen, samenwerkingen op te zetten en te onderzoeken hoe zij kennis kunnen borgen. 

Programmalijnen

Het subsidieprogramma Innovatieve Arbozorg heeft 3 programmalijnen: 

  1. Versterking, vernieuwing en innovatie van opleiding en na- en bijscholing 
  2. Stimulering samenwerking tussen deskundigen 
  3. Versterking kennisinfrastructuur, bevordering van multidisciplinaire kennisontwikkeling en kwaliteitsborging

De huidige subsidieoproep gaat over programmalijn 1. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Denk aan vernieuwing van het huidige curriculum van de opleiding tot bedrijfsarts en het vergroten van de hoeveelheid praktijkopleiders. 

Wie kan aanvragen? 

De volgende partijen kunnen aanspraak maken op (een deel van de) subsidie:

  • Beroeps- en of brancheorganisaties.
  • Opleidingsinstellingen zoals arbodiensten of maatschappen.
  • Opleidingsinstituten voor bedrijfsartsen.  

Een aanvraag moet altijd worden ingediend door meerdere partijen, waarbij de hoofdaanvrager één van bovengenoemde partijen kan zijn.

Interesse in subsidie aanvragen? Kom naar de digitale informatiebijeenkomst op 6 juni

Op donderdag 6 juni van 10:00 tot 11:00 uur organiseert ZonMw een digitale informatiebijeenkomst. Daar vertellen we meer over het doel en de voorwaarden van de subsidieoproep. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar bedrijfsartsen@zonmw.nl
Kijk op de website van ZonMw voor meer informatie over: