Arbeidsongevallen met verzuim het vaakst bij politie en brandweer

Bij politie en brandweer komen de meeste arbeidsongevallen voor die leiden tot verzuim. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023, uitgevoerd door TNO en CBS. De jaarlijks uitgevoerde enquête werd deze keer door ruim 62.000 werknemers ingevuld. De cijfers geven onder andere inzicht in de trends rondom arbeidsongevallen. 

Arbeidsongevallen met verzuim het vaakst bij politie en brandweer

In 2023 had 2,7% van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot lichamelijke of geestelijke schade. Bij zo’n 1,3% resulteerde dit zelfs in één of meer dagen verzuim. In het eerste jaar van de coronapandemie nam het percentage arbeidsongevallen af. Uit cijfers van de NEA in de jaren erna blijkt dat dit percentage stabiel is gebleven. 

Beroepsgroepen met hoger aandeel arbeidsongevallen met verzuim dan gemiddeld

Sommige beroepsgroepen kampen met meer uitval na arbeidsongevallen. Dit percentage is bij politiepersoneel en brandweerlieden het hoogst (6,3%). Ook reisbegeleiders staan boven in de lijst, met name de conducteurs. In die beroepsgroep heeft 5,5% een arbeidsongeval dat leidt tot verzuim. 

Psychische overbelasting als oorzaak neemt toe

De meeste arbeidsongevallen die resulteerden in lichamelijk letsel of geestelijke schade werden veroorzaakt door psychische overbelasting. Dan gaat het bijvoorbeeld over stress of intimidatie. 17% van de slachtoffers gaf dit als belangrijkste oorzaak aan. Dit percentage is sinds de eerste meting van dit soort oorzaken (2017) nog nooit zo hoog geweest. 

Meerderheid tevreden over veiligheid op werk

De meeste werknemers zijn goed te spreken over de veiligheid tijdens werk. 80% gaf aan dat men zich aan de regels van veilig werken houdt. 93% van de ondervraagden gaf daarnaast aan dat er in hun werkomgeving geen extra maatregelen nodig zijn op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. In sectoren als landbouw, industrie en vervoer en opslag waar relatief vaak arbeidsongevallen plaatsvinden is dat anders. 12% meende namelijk dat er meer maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.

Wil je meer weten over de resultaten van de NEA van 2023? Bekijk het rapport hier.