Actieplan voor meer artsen buiten het ziekenhuis

Alle werknemers moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts, zowel voor preventief advies als voor ondersteuning bij ziekte. Op die manier speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Helaas loopt het tekort aan bedrijfsartsen al een aantal jaren op. Net als het tekort aan andere artsen buiten het ziekenhuis. In diverse actieplannen staan ideeën om het aantal artsen buiten het ziekenhuis te vergroten.

Ruim de helft van de artsen werkt buiten het ziekenhuis, ofwel extramuraal. Denk naast bedrijfsartsen ook aan verslavingsartsen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, specialisten in de ouderengeneeskunde en verzekeringsartsen. Zij zijn niet alleen belangrijk voor de volksgezondheid, zorg en arbeidsparticipatie, ze dragen bijvoorbeeld ook bij aan preventie en bieden zorg aan huis. 

Binnen verschillende extramurale vakgebieden is er nu al een tekort aan artsen. Dit heeft onder andere als gevolg dat sommige mensen geen huisarts kunnen vinden en dat de wachtlijsten bij het UWV oplopen door een tekort aan verzekeringsartsen. Ook voor een toekomstbestendige ouderenzorg zijn er meer specialisten ouderengeneeskunde nodig. De oplossing voor deze tekorten ligt niet voor het oprapen; de verwachting is dat de tekorten in de toekomst zullen oplopen als er niets verandert.

Samenwerking en actie binnen twee jaar

Eind maart verschenen de Actieplannen Meer Extramurale Artsen, waarbij alle belangrijke partijen uit het veld samenwerken om de tekorten aan te pakken. De plannen zijn opgesteld in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en artsenfederatie KNMG, door een werkgroep vanuit achttien organisaties en verenigingen. 

De werkgroep signaleerde acht problemen in het traject van geneeskundestudent tot specialist, die ervoor zorgen dat te weinig studenten kiezen voor extramurale beroepen. Voor elk vraagstuk is er een actieplan opgesteld. Van het aanbieden van korte stages in de extramurale vakgebieden tot structurele financiering voor de vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde en verbetering van de aantrekkelijkheid en beloning van de extramurale artsenberoepen. Deze plannen zullen de komende twee jaar worden uitgevoerd.