Handreiking tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag werkvloer vernieuwd

Hoe ga je seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer op een goede manier tegen? De vernieuwde handreiking van regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer biedt tips en handvatten. De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige editie: een verbreding van de aanpak met preventie.

De vorige editie zette in op goed omgaan met meldingen. In deze vernieuwde handreiking is er nu ook aandacht voor het ontwikkelen van een strategie voor preventie en cultuurverandering in de organisatie. 

Risicoanalyse als startpunt

Natuurlijk is het belangrijk dat organisaties goed omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar het is beter als niemand een melding hoeft te doen. Inzetten op preventie en cultuurverandering voorkomt dat werknemers slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat doen bedrijven door te werken aan drie zaken: omgangscultuur, organisatiecultuur en het ondersteunende systeem. Dit laatste voor het geval er tóch een melding wordt gedaan. 

Hoe weet je nu waar seksueel grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen in je bedrijf? Een risicoanalyse helpt daarbij. Hiermee onderzoek je welke factoren risico’s vormen, bijvoorbeeld een ongelijke machtsverhouding, een hoge werkdruk of ingesleten gedragspatronen in de bedrijfscultuur. Op basis van de analyse stel je maatregelen op, die je vastlegt in een plan van aanpak. Hier horen altijd gesprekken op de werkvloer bij, waarin collega’s onderling afspraken maken over hoe je je gedraagt op het werk. 

Mogelijk eerst méér aanmeldingen

De mogelijkheid bestaat dat er in de beginfase van een cultuurverandering juist meer meldingen binnenkomen, in plaats van minder. Dat kan zijn, omdat werknemers zich dan vrijer voelen om een melding te doen. Dat is een stap in de goede richting. Het is aan de werkgever om de gesprekken mogelijk te maken over gewenst gedrag op de werkvloer. Een belangrijk onderdeel daarvan is werknemers aanmoedigen feedback te geven als zij te maken krijgen met gedrag dat zij als onprettig ervaren. Zo gaan werknemers het vanzelfsprekend vinden om hun grenzen aan te geven en worden meldingen uiteindelijk voorkomen.