Hoe ga je om met beroepsziekten? Meld je aan voor inspirerende lezingen op 8 maart!

Voorkomen is beter dan genezen. Maar in hoeverre staat de preventie van beroepsziekten nu eigenlijk goed op de kaart bij arbodienstverleners? Op 8 maart organiseert het Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten de 36e Heijermanslezing over dit thema, in de Singelkerk van Amsterdam. Inhoudsdeskundigen delen hun visie en er is volop ruimte voor gesprek.

Hoe ga je om met Beroepsziekten

Centraal tijdens deze dag staat wat er gedaan kan worden om beroepsziekten te voorkomen. In drie korte interactieve paneldiscussies wordt het gesprek gevoerd over diagnoses stellen, onderwijs en de relatie tussen onderzoek en praktijk. 

Verdiepende informatie

Naast paneldiscussies zijn er ook een aantal sprekers die je meer vertellen over onderwerpen die iets te maken hebben met de preventie van beroepsziekten. 

  • Senior onderzoeker Julitta Boschman en bedrijfsarts Monique Derikx bespreken hoe je (niet) tot een diagnose komt. 
  • De voorzitter van expertisecentrum Lexces, Dick Heederik, komt aan het woord. Hij vertelt hoe het expertisecentrum voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door blootstellen aan gevaarlijke stoffen te werk gaat. 
  • Tot slot geeft Hanneke van den Bout, directeur Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een inkijkje in de doorvertaling van de Arbovisie 2040.  

Geïnteresseerden zijn daarna van harte welkom om de oratie van Henk van der Molen bij te wonen in de Lutherse Kerk (tegenover de Singelkerk). Hij promoveert op het onderwerp ‘Voorkómen is beter dan behandelen’. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten