Subsidieprogramma Innovatieve Arbozorg van ZonMW van start

Binnenkort start het nieuwe ZonMw-programma Innovatieve Arbozorg. Dit subsidieprogramma richt zich op het verbeteren van de opleiding van bedrijfsartsen. En op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die bedrijfsartsen leveren. Ook wil Innovatieve Arbozorg een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg. Er is € 14.700.000 aan subsidie beschikbaar en het programma heeft een looptijd van 4 jaar.

Logo ZonMW

Het achterliggende doel van het programma is voorkomen dat mensen ziek worden of zelfs overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. Partijen met vernieuwende ideeën over arbozorg kunnen subsidie aanvragen om nieuwe werkwijzen te verkennen, samenwerkingen op te zetten en te onderzoeken hoe zij kennis kunnen borgen. 

Programmalijnen

Het subsidieprogramma Innovatieve Arbozorg heeft 3 programmalijnen: 

1. Versterking, vernieuwing en innovatie van opleiding en na- en bijscholing 

De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Denk aan vernieuwing van het huidige curriculum van de opleiding tot bedrijfsarts en het vergroten van de hoeveelheid praktijkopleiders. 

2. Stimulering samenwerking tussen deskundigen 

In de samenwerking komt de aandacht voor het voorkomen van uitval door werk en het voorkomen van beroepsziekten meer centraal te staan.

3. Versterking kennisinfrastructuur, bevordering van multidisciplinaire kennisontwikkeling en kwaliteitsborging

Het doel van deze programmalijn is het vergroten van de impact van innovatieve arbozorg in de praktijk voor werkgevers en werkenden. 

Naar verwachting is het mogelijk om vanaf april subsidie aan te vragen voor programmalijn 1. Daarna gaan ook programmalijn 2 en 3 open. 

Informatiebijeenkomst 13 maart

Op woensdag 13 maart van 10.00-13.00 uur organiseert ZonMW een informatiebijeenkomst in Den Haag. Hier hoor je alles over de aanvraagprocedure van ZonMw en kun je input geven op de programmatekst. Ook kun je vragen stellen over het programma en andere partijen ontmoeten. Meer informatie over het programma en de aanmelding volgt zo snel mogelijk. Houd de nieuwsbrief preventie en de subsidiekalender in de gaten. 

Voorkomen is beter dan genezen

De zorg in Nederland staat steeds meer in dienst van het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat geldt ook voor de werkvloer. De kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg staat onder druk, onder andere door het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen. Uit de meest recente prognose van het Capaciteitsorgaan blijkt dat het tekort aan bedrijfsartsen de komende 10 jaar niet zal dalen. Er zijn maatregelen nodig om het aantal praktijkopleiders en bedrijfsartsen in opleiding te vergroten.