Het Stoplicht Systeem: effectief in gesprek over mentale vitaliteit

Met plezier en energie werken. Dat wil iedereen, toch? Het Stoplicht Systeem helpt daarbij. Het biedt organisaties een praktisch handvat om effectief in gesprek te gaan over mentale vitaliteit en zo de zelfregie van medewerkers te bevorderen. Angelique Klein Nagelvoort, HR-manager bij Berry Global, vertelt over haar ervaringen met het Stoplicht Systeem.

Angelique: “Het Stoplicht Systeem gaat over drie domeinen: werk, privé en ik. De leidinggevende bespreekt per domein met de medewerker op welke kleur het stoplicht staat. Staat deze op groen? Dan gaat alles goed en is er geen actie nodig. Staat je stoplicht op geel? Dan gaat het niet zo lekker. Je moet oppassen dat het niet erger wordt en actie ondernemen. Staat je stoplicht op rood? Dan gaat het niet goed en moet je eigenlijk stoppen.” 

Gezond en veilig weer naar huis

Angelique: “Veilig en gezond werken staat bij ons bovenaan. Elke dag hebben we als doel om onze medewerkers gezond en veilig weer naar huis te laten gaan. Als HR-afdeling werden wij daarom overspoeld met informatie om de medewerkers zowel mentaal als fysiek vitaal te houden. Voor ons was het zoeken naar een methode waarbij we het meetbaar konden maken. Want door regelmatig het welzijn en de gemoedstoestand van je medewerkers te meten, krijg je belangrijke inzichten. En zo maak je als werkgever gericht en meetbaar HR-beleid.” 

Energie houden, krijgen en stress verminderen

De theorie achter het Stoplicht Systeem is dat de energiebalans op orde moet zijn. Angelique: “Als het stoplicht niet op alle domeinen op groen staat is er actie nodig. Bedenk voor jezelf waar je energie van krijgt om zo je stoplicht op groen te krijgen. Maak hier zo concreet mogelijk afspraken over met elkaar aan de hand van de drie w’s: wat gaan we doen, wie gaat dat doen en wanneer?” 

Als bedrijf of organisatie kan je zelf bepalen hoe vaak je Stoplichtgesprekken voert. Dat kan twee keer paar jaar zijn of elke maand, afhankelijk van de behoefte van de leidinggevenden en de werknemers. Soms is alleen het gesprek aan de hand van het Stoplicht Systeem al voldoende, maar het kan ook zijn dat er meer nodig is. Bijvoorbeeld een gesprek met de bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon.  

Angelique: “Bij Berry hebben we het Stoplicht Systeem ook doorgevoerd in ons maandelijkse MT-overleg. Het was even wennen, maar nu merk je dat er open wordt gesproken over hoe het gaat, waardoor we kunnen voorkomen dat mensen uitvallen. Bovendien weten we uit onderzoek dat 75% van onze medewerkers het stoplichtsysteem heel belangrijk vindt. Dit terwijl het in eerste instantie wantrouwend werd ontvangen.” 

Wil je meer weten over het Stoplicht Systeem? Kijk dan op Stress te lijf met energie.