Het STOP-principe als leidraad voor werken met kankerverwekkende stoffen

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Elk jaar overlijden zo’n 100.000 Europese werknemers door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Hiermee is kanker de grootste werkgerelateerde doodsoorzaak. Het is daarom van cruciaal belang om te voorkomen dat werknemers in contact komen met gevaarlijke stoffen. 

Logo roadmap on carcinogens

Samen met verschillende organisaties in Europa strijdt de Roadmap on Carcinogens voor meer bewustwording als het gaat om de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het STOP-principe is de leidraad voor het voorkomen van blootstelling aan deze stoffen:

S = Substitutie. Vervang gevaarlijke stoffen door veilige alternatieven. 

T = Technische maatregelen. Van gesloten systemen tot efficiënte luchtaanzuiging: veel technieken verminderen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen drastisch.   

O = Organisatorische maatregelen. Sluit deuren, sluit deksels af en zorg voor schone werkruimtes. 
   
P = Persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer substitutie niet mogelijk is en de technische en organisatorische maatregelen tekortschieten, gebruik dan persoonlijke beschermingsmiddelen om te voorkomen dat kankerverwekkende stoffen de longen en huid binnendringen.

Engelse uitleg STOP principe. S = Substitution. Replace dangerous substances for safer alternatives. Substitution is the first measure to consider. T = Technical. From closed systems to effective air suction, many techniques cut down carcinogen exposure. O = Organisational. Organise work in a way to avoid contact with carcinogens. E.g. closing doors and lids, cleaning workplaces and your hands. P = Personal. If substitution is not possible and measures fall short, use adequate personal protection to keep carcinogens away from lungs and skin.

Meer informatie over STOP vind je op de website van de Roadmap on Carcinogens.

Lees wat de Arbowet zegt over werken met gevaarlijke stoffen