Beveiligde chatfunctie tussen bedrijfsarts en huisarts positief beoordeeld maar weinig gebruikt

Het RIVM heeft in februari 2022 een rapport over de chatfunctie Patiëntoverleg gepubliceerd, gebaseerd op gegevens van 193 bedrijfsartsen en huisartsen.

Patiëntoverleg is een beveiligde chatfunctie, ingebouwd in ZorgDomein, waarmee huisartsen en bedrijfsartsen makkelijker met elkaar in contact komen. Het RIVM heeft onderzocht of huisartsen en bedrijfsartsen Patiëntoverleg gebruiken en wat ze er van vinden. Daaruit blijkt dat de meeste ondervraagde huisartsen en bedrijfsartsen Patiëntoverleg wel zouden willen gebruiken. Ook zien ze het als een oplossing om de samenwerking te verbeteren.

Toch wordt de applicatie bijna niet gebruikt en vindt het meeste contact schriftelijk of telefonisch plaats. Dat komt vooral omdat zowel huisartsen als bedrijfsartsen vaak niet weten dat Patiëntoverleg bestaat. Hoewel de privacy van de werknemers is veiliggesteld, maken sommige bedrijfsartsen zich hier zorgen over. De werknemer moet hen eerst toestemming geven voor er contact met de huisarts kan zijn. De ondervraagde huisartsen en bedrijfsartsen stellen voor hen er regelmatig aan te herinneren dat de applicatie bestaat en welke voordelen deze biedt.

Lees meer in het RIVM-rapport ‘Monitoring Patiëntoverleg voor contact tussen huisartsen en bedrijfsartsen’.