Geneeskundestudenten steeds meer geïnteresseerd in sociale geneeskunde

In hoeverre besteden Nederlandse medische faculteiten in hun curriculum aandacht aan arbeid en gezondheid? “Geneeskundestudenten geven aan dat ze meer willen weten over de mogelijkheden binnen sociale geneeskunde”, vertelt onderwijscoördinator Marc Soethout in gesprek met De Andere Dokter.

De Andere Dokter is een initiatief dat specialismen in de extramurale zorg onder de aandacht brengt bij geneeskundestudenten, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW. Meer dan de helft van de geneeskundestudenten gaat uiteindelijk aan het werk buiten de muren van het ziekenhuis, bijvoorbeeld als bedrijfsarts of verzekeringsarts, maar de meeste aandacht gaat op medische faculteiten naar ziekenhuisspecialismen.

Vind meer informatie, lees interviews en beluister podcasts op de website van De Andere Dokter.