SER Arboplatform lanceert handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’

Het SER Arboplatform heeft een handreiking over fysieke belasting gepubliceerd, waarmee brancheorganisaties, werkgevers, werknemers en arbodeskundigen direct aan de slag kunnen om fysieke belasting op het werk te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. 

Beeld: SER Arboplatform

De handreiking  ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ is praktisch van opzet met als primaire doel branches en brancheorganisaties handvatten te bieden om een arbocatalogus over fysieke belasting te realiseren. De handreiking kan ook door individuele werkgevers, arboprofessionals en werknemers gebruikt worden om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren.

Vhp human performance heeft de handreiking in opdracht van de SER geschreven.

Wat is fysieke belasting?

Tillen, duwen en trekken zijn voorbeelden van bewegingen die lichamelijke belasting veroorzaken. Als die belasting intensief is, vaak of langdurig (repeterend) op het werk voorkomt, kan dat leiden tot lichamelijke overbelasting. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid is dan aanwezig.