Pilot toont belang signaleren beroepslongziekten aan

Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij patiënten met astma en COPD spelen in 15% van de gevallen werkgerelateerde factoren een rol. Toch wordt er door artsen en verpleegkundigen niet altijd gevraagd of men op werk is blootgesteld aan stoffen. De Long Alliantie Nederland (LAN) startte daarom in 2016 verschillende initiatieven om de bewustwording over gevaren van blootstelling aan stoffen te vergroten. Onlangs werden twee pilots afgerond en lanceerde de LAN een geaccrediteerde e-learning

Pilots 

In de pilots, ontwikkeld in samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en 8 huisartsenpraktijken aangesloten bij zorggroep Cohesie in Limburg, werden patiënten met longklachten actief gevraagd naar hun beroep en mogelijke blootstelling aan stoffen. Tijdens de pilots is een aanzienlijk aantal patiënten met werkgelateerde klachten gesignaleerd. Na afloop gaven betrokken zorgverleners unaniem aan dat deze pilot tot het inzicht heeft geleid dat arbeid relevant is om te bevragen bij longklachten. Dit leidde ook tot andere adviezen. Door patiënten goed te informeren kunnen op het werk, bijvoorbeeld via de bedrijfsarts of werkgever, maatregelen worden genomen. 

Lees meer over de resultaten in de managementsamenvatting.

E-learning

Om bewustwording van beroepslongziekten bij zorgverleners te vergroten is door de LAN daarnaast een geaccrediteerde e-learning ontwikkeld. Deze is gericht op huisartsen, longartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, arboverpleegkundigen en longfunctieanalisten. Zie ook de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’, welke gratis verkrijgbaar is. 

Daarnaast zijn er nu ook samenvattingskaarten beschikbaar om hen te ondersteunen bij het signaleren van werkgerelateerde longziekten.

Werk- en longencheck voor werknemers

Met de werk en longencheck kunnen werknemers aan de hand van zes vragen nagaan of ze mogelijk te maken hebben met werkgerelateerde luchtwegklachten. Tevens biedt deze website factsheets met informatie over hoe gezond te werken met stoffen.

Over het LAN project beroepsziekten

De pilots en e-learning zijn onderdeel van het project “Versterken aanpak beroepslongziekten en werken met schadelijke stoffen” dat startte in 2016. Dit project werd gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is afgerond in juni 2017. In september 2017 heeft het ministerie van SZW een subsidie aan de LAN toegekend voor een vervolgaanpak beroepslongziekten om beroeps(long)ziekten te voorkomen, eerder op te sporen en beter te behandelen. Eén van de onderdelen in dit project is om te inventariseren hoe een netwerkstructuur in Nederland kan worden opgezet om werkgerelateerde longklachten beter te signaleren.

Lees meer over de resultaten van de pilot en de e-learning op Long Alliantie Nederland: Beroepslongziekten.