Week van de RI&E vraagt aandacht voor gezondheid van werknemers

Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni de Week van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met het thema: “precies wat u nodig heeft”.  Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren in die week acties door het hele land om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. 

De week richt zich dit jaar op het belang van een goede gezondheid van werknemers, een thema dat door de coronacrisis nog relevanter is geworden voor veel (thuiswerkende) Nederlanders. Tijdens de week van de RI&E wordt aandacht gevraagd voor het belang van het integreren van actuele thema’s in de (bestaande) RI&E van bedrijven, zoals corona en thuiswerken, zodat zij voorbereid de toekomst in kunnen gaan. 

Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Zo worden werkgevers aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Op de website van de Week van de RI&E is het activiteitenoverzicht beschikbaar, dat in de komende weken wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten.