Kennisplatform duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen gelanceerd

Voor zowel werkgevers als werkenden zelf is het van belang om gezond en gemotiveerd te kunnen werken tot aan je pensioen. Dat geldt ook voor degenen met zwaar werk. Tegelijkertijd neemt het tempo van veranderingen in het werk steeds meer toe en wordt het voor werkenden steeds belangrijker om te blijven leren en ontwikkelen. Dat vraagt van zowel werkgevers als werkenden inzet op duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. 

Om dit te stimuleren heeft de rijksoverheid diverse maatregelen genomen, denk bijvoorbeeld aan de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Ook is er al heel veel kennis verzameld, zowel wetenschappelijk als uit de praktijk.

Om deze kennis te ontsluiten is deze week het kennisplatform Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen gelanceerd. Op dit platform vind je toepasbare kennis en zo’n 300 praktijkvoorbeelden van interventies rondom duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO). 

Het platform helpt werkgevers om in gesprek te gaan en effectieve maatregelen te nemen, zodat bedrijven en organisaties gezond en wendbaar blijven. Met gemotiveerde en vitale werkenden. Het platform is te vinden op www.duurzameinzetbaarheid.nl.