Financiële tegemoetkoming voor werkgevers bij het sneltesten

Het ministerie van VWS heeft een regeling getroffen die werkgevers financiële ondersteuning biedt om werknemers op corona te laten testen. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. In eerste instantie is de regeling alleen bedoeld voor bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is.

Testen is cruciaal om het coronavirus in te dammen. Op de werkvloer zorgt het niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor het eerder opsporen van het virus. Thuiswerken is en blijft voorlopig de norm, maar is niet altijd voor iedereen mogelijk. Het testen is nu een optie voor bedrijven waar de aard van het werk vereist dat mensen fysiek met elkaar samenwerken, zoals distributiebedrijven, productiebedrijven of het openbaar vervoer. Het is ook mogelijk om een testfaciliteit gezamenlijk in te richten, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Overigens betekent frequent testen op de werkvloer niet dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen kunnen worden losgelaten.

Meer informatie?

Bedrijven die hun werknemers willen laten testen, kunnen gebruikmaken van de website werkgeverstesten.nl. Deze website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en biedt werkgevers een praktisch handvat om werknemers op een verantwoorde en veilige manier te testen. Om precies te weten wat er komt kijken bij het testen, kun je op de website hier de ‘Toolkit inrichten testlocatie voor antigeentesten’ downloaden.

Let op

Bedrijven kunnen het testen alleen  onder toezicht van een bedrijfsarts of arbodienst laten uitvoeren. De financiële regeling is uitsluitend via arbodienst of bedrijfsarts aan te vragen. Zij kunnen eenmaal per maand een verzamelfactuur voor de uitgevoerde sneltesten aan VWS verzenden. Na goedkeuring ontvangen bedrijven een vaste vergoeding. Voor meer informatie over de (aanmeldprocedure van) de financiële vergoeding, kun je hier op de website van de rijksoverheid kijken.

Bedrijven moeten uitdrukkelijk toestemming vragen aan de medewerkers om een test te ondergaan. Ook mogen de medische gegevens van medewerkers niet worden gedeeld met de werkgever. De verwerking van deze gegevens wordt door de bedrijfsarts gedaan.