Toolkit gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkplek

Als onderdeel van het Europese samenwerkingsproject Joint Action CHRODIS PLUS heeft het RIVM meegewerkt aan een toolkit die helpt een werksituatie te creëren met aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De toolkit is bedoeld voor werkgevers en functionarissen die werkzaam zijn op de terreinen van HR hazard ratio, management, arbodienstverlening en catering.

Beeld: Joint Action CHRODIS+

De toolkit bestaat uit zeven thema’s, zoals voeding, bewegen en mentale gezondheid. Voor elk thema zijn verschillende strategieën met concrete interventies uitgewerkt, waarmee een integraal aanbod aan maatregelen kan worden samengesteld. Veel maatregelen zijn relatief eenvoudig in te voeren: ze vragen geen grote investeringen op het gebied van personeel, tijd of materiaal.

De toolkit is hier te downloaden