TNO onderzoek: burn-outklachten veroorzaakt door opeenstapeling van factoren

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed TNO onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-outklachten. Het aantal burn-outklachten stijgt namelijk gestaag sinds het einde van de economische recessie in 2013/2014. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout heeft de Kamer hier middels een brief over geïnformeerd. Werkgebonden factoren, persoonskenmerken en maatschappelijk factoren blijken, al dan niet in combinatie, een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van burn-outklachten.

Opeenstapeling van factoren

Het ontwikkelen van burn-outklachten wordt vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren. Deze verschillende factoren hangen samen met het werk, de persoon zelf en de maatschappij. Werkgerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris. Voorbeelden van persoonskenmerken zijn weinig veerkracht en zelfvertrouwen of perfectionisme. Maatschappelijke oorzaken lijken vooral via werk- of privéfactoren hun bijdrage aan de ontwikkeling van burn-outklachten te leveren. Zo kan bijvoorbeeld de hogere mate van digitalisering in onze maatschappij bijdragen aan hogere werkdruk, of de toename van baanonzekerheid. Bekijk het overzicht van de resultaten in de infographic.

Brede maatschappelijke samenwerking

Bas van ’t Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in reactie op het onderzoek aan dat Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s is dat jaar na jaar toeneemt. Langdurige werkstress kan leiden tot burn-out(klachten) en (langdurig) verzuim. De gevolgen hiervan treffen de werknemer zelf, de organisatie en ook de maatschappij. Het aantal werknemers met burn-outklachten (1,3 miljoen) is hoog en verzuim door werkstress en werkdruk kost werkgevers per jaar €3,1 miljard. Dit vraagt om een effectieve en brede domeinoverstijgende aanpak. Er wordt daarom een brede maatschappelijke samenwerking opgezet om burn-outklachten te kunnen aanpakken. 

Infographic 

Om de resultaten van het TNO onderzoek op een overzichtelijke manier weer te geven is er een infographic gemaakt.

Lees hier het hele rapport van TNO en de volledige Kamerbrief.