Veiligheid in aanbestedingen in de bouw uitgesteld naar 2022

Veiligheid wordt in 2022 een vast onderdeel in aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers. Dat betekent dat opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn vanaf 1 januari 2022 als verplichting opnemen in aanbestedingen of contracten. De eerdere streefdatum van 1 januari 2021 voor deze gezamenlijke afspraak, ook wel de Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd, wordt niet gehaald vanwege het coronavirus.

Veiligheidsladder

Vanaf 2022 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Dat betekent dat bouwbedrijven die kans willen maken op opdrachten, moeten voldoen aan bepaalde eisen. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Waarom veiligheid in aanbesteding?

Het aantal doden in de bouw moet naar nul, aldus partijen zoals Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en alle andere ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. In 2019 kwamen 19 bouwvakkers om het leven op bouwplaatsen. In 2018 en 2017 waren dat er twintig per jaar.

Een van de maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen is om de zogeheten veiligheidsladder verplicht te stellen in aanbestedingen van grote opdrachtgevers.

Lees meer over veiligheid in aanbesteding op de website van de Governance Code Veiligheid in de Bouw.