Jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW nu beschikbaar

De Inspectie SZW heeft in 2019 fors ingezet op het bestrijden van arbeidsuitbuiting en oneerlijk werk. De controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd, blijkt het uit het jaarverslag. Ook is er vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.

Inspectie SZW jaarverlsag 2019

Onderbetaling, illegale arbeid en arbeidsuitbuiting zijn problemen die de Inspectie wil aanpakken. In 2019 zijn meer situaties van uitbuiting gestopt door de aanpak van arbeidsuitbuiting. Van de meldingen van arbeidsuitbuiting die in 2019 zijn binnen gekomen, ging het om 83 potentiƫle slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft de aangiften in behandeling genomen, waarbij is besloten dat in sommige gevallen een strafrechtelijke aanpak niet mogelijk was. Er is vervolgens voor een bestuursrechtelijke aanpak gekozen.

Het reduceren van oneerlijk werk

Bij 41 procent van de inspecties bij uitzendbureaus zijn overtredingen geconstateerd. Deze hadden vooral betrekking op illegale tewerkstelling. Ook in de beauty sector zijn veel overtredingen geconstateerd op het gebied van werkvergunningen, onderbetaling en arbeidstijden.

Werken met gevaarlijke stoffen

In 2019 is er een team geformeerd gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen. Bedrijven besteden nog niet genoeg aandacht voor het werken met gevaarlijke stoffen, blijkt uit controle. Het inspecteren bleek succesvol: bij de tweede controleronde hield het dubbele aantal werkgevers zich aan de regels. Het gemiddelde van het aantal gevaarlijke stoffen op de werkvloer is afgenomen van 29 naar 21. Verder is de bijdrage van de Inspectie SZW aan gezamenlijke controles en toezicht op chemische bedrijven gestegen van 60% in 2018 naar 70% in 2019.

Meer aandacht voor gezond en veilig werken

Het aantal meldingen, onderzoeken en dodelijke slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen liep in 2019 op. De stijging van capaciteit die nodig was voor ongevalsonderzoek en meldingen gezond en veilig werk is in 2019 tot staan gebracht. Verder is er een pilot voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek voortgezet, om het veiligheidsniveau en bewustzijn van bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden te verhogen. Van deze pilot zijn de eerste resultaten positief.

Download het volledige jaarverslag van de Inspectie SZW.