Rol bedrijfsarts bij ontwikkeling rookvrije organisatie

Eind 2019 startte de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) met het Nationaal Preventie akkoord-project Rookvrije Organisatie. Een gezamenlijke strijd tegen roken en het eerste project binnen het Nationaal Preventieakkoord. Het doel: alle organisaties zijn rookvrij in 2040.

Rol van de bedrijfsarts

Het project Rookvrije Organisatie wil de bedrijfsarts ondersteunen bij het stimuleren, motiveren en adviseren van werknemers en werkgevers om rookvrij te worden. Bedrijfsartsen spelen namelijk een belangrijke rol bij het bieden van deskundig en praktisch advies aan werknemers en bedrijven. Via een enquête konden bedrijfsartsen laten weten hoe het gaat met de aandacht voor roken voor het project Rookvrije Organisatie.

Waarom dit project?

Eén op de vier volwassenen rookt. Jaarlijks sterven er meer dan 20.000 Nederlanders door roken of meeroken. Roken is dus nog alom aanwezig, met alle gevolgen van dien. Om dit tij te keren bevat het Nationaal Preventieakkoord verschillende maatregelen en doelen op weg naar een rookvrije generatie. Zo wordt gestreefd naar meer bedrijven met een rookvrijbeleid.

Help mee!

Het helpt wanneer zoveel mogelijk bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen en werkgevers van het project weten. Dit kan als volgt: