Het Arboportaal en het SER Arboplatform

Informatie over gezond en veilig werken is op verschillende plekken te vinden. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Arboportaal in het leven geroepen om te informeren vanuit een wettelijk perspectief. De SER heeft een platform ontwikkeld waar informatie te vinden is over de aanpak van gezond en veilig werken op de werkvloer. Beide websites richten zich op werkgevers- en werknemers(organisaties) en arboprofessionals.

Het Arboportaal

Het Arboportaal is opgezet als startpunt voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals (zoals preventiemedewerkers, veiligheidsdeskundigen en arbeidshygiënisten) die informatie zoeken over gezond en veilig werken. Het Arboportaal sluit daarmee aan bij de manier waarop de Arbowet is ingericht: algemene doelvoorschriften van de overheid, die door werkgevers samen met werknemers verder worden uitgewerkt. Dat betekent dat voor meer specifieke informatie in veel gevallen wordt doorverwezen naar websites van organisaties zoals brancheorganisaties, vakorganisaties en O&O-fondsen, die zelf verantwoordelijk zijn voor deze uitwerking, óf naar andere relevante bronnen zoals kennisinstanties of de wettenbank. Het Arboportaal heeft daarmee een belangrijke doorverwijsfunctie.

Het SER Arboplatform

Het SER Arboplatform is een informatiepunt vóór en dóór werkgevers- en werknemersorganisaties. Hier staan alle door werkgevers en werknemers goedgekeurde arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid overzichtelijk bij elkaar. Denk aan adviezen en praktische handreikingen over arbeidsomstandigheden en de database grenswaarden, aangevuld met relevante stukken en links naar sectoren. De gebruikers kunnen er niet alleen informatie vinden over arbo-onderwerpen, maar ook concrete vragen stellen. Het platform beoogt het centrale punt te zijn waar sociale partners kennis kunnen uitwisselen over gezond en veilig werken. Deze mogelijkheid tot interactie helpt de bezoekers snel verder. 

Platformen vullen elkaar aan

De twee websites vullen elkaar dus goed aan. Het Arboportaal biedt het wettelijke kader voor gezond en veilig werken en verwijst de bezoeker naar nuttige instrumenten en websites, zo ook naar het Arboplatform. Het Arboplatform biedt relevante informatie over gezond en veilig werken voor en door werkgevers en werknemers. Bovendien biedt het Arboplatform de bezoeker de mogelijkheid tot interactie. Kort gezegd: Het Arboportaal gaat over het ‘wat’ rondom gezond en veilig werken, het SER Arboplatform gaat over het ‘hoe’.