Overige nuttige links

Een overzicht van links naar nuttige websites rond het thema gezond en veilig werken.

463 resultaten voor overige nuttige links

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Inspectie SZW - bedrijfsongevallen

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers door ongevallen gewond. Daarnaast komt jaarlijks een ...

Inspectie SZW - melding of aanvraag indienen

Op de website van Inspectie SZW vindt u de onderwerpen die onder het toezicht van de Inspectie SZW vallen en waarover u een ...

Handhavingsbeleid arbeidsomstandigheden - arbocatalogus

Informatie van de Inspectie SZW over de toetsing van de arbocatalogus. Hierin staat onder andere waar een arbocatalogus op wordt ...

Inspectie SZW - ondernemingsraad (OR)

Een bedrijf van vijftig of meer medewerkers is verplicht een ondernemingsraad (OR) aan te stellen. De OR vertegenwoordigt de ...

Inspectie SZW - Arbocatalogus

Nieuwe en gewijzigde arbocatalogi worden door de Inspectie SZW getoetst. De overheid gaat ervan uit dat werkgevers- en ...

DG Growth

Dit is de pagina met informatie Europese Commissie over Groei. Hier is meer te lezen over de interne markt met bijbehorende ...

CE marking

Hier is meer informatie te vinden over CE Markering vanuit de Europese commissie. Ga hier naar CE Marking

Relevante documenten Raad voor Accreditatie

Hier zijn de documenten en beleidsregels te vinden die de Raad voor Accreditatie gebruikt in haar werkwijze. Ga hier naar ...

Sectorrapportage gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn 2013 - 2015

De Inspectie SZW heeft inspectieresultaten gepubliceerd van inspecties in de sector zorg en welzijn. De inspecties vonden plaats ...

Official Journal (OJ) van de Europese Unie

Dit is de site van het publicatieblad van de Europese Unie (Offical Journal). Hier kunt u alle edities terugvinden. Ga hier naar ...

Arbeidsomstandigheden in de sector Transport en Logistiek

Dit rapport biedt de sector en de Inspectie SZW inzicht in de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden in de ...

Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of ...