Autoriteit Persoonsgegevens over zieke werknemers

Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staat wie welke gegevens mag vragen en verwerken zodra een werknemer ziek wordt.

Ga naar Autoriteit Persoonsgegevens