Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA)

Het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA) is een blad voor arbodeskundigen vanaf HBO niveau. Doel van het blad is verspreiding van kennis op het gebied van arbodisciplines in de breedste zin. TtA biedt plaats aan artikelen over wetenschappelijk werk die oorspronkelijk zijn voor het Nederlandse taalgebied, aan conceptuele artikelen, reviews, boekbesprekingen, verslagen van bijeenkomsten, verhalen uit de praktijk en samenvattingen van proefschriften. Sinds 2007 wordt dit blad uitgebracht door de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O).

Ga naar TtA