Stoffenmanager

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex. Door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituatie en productsamenstelling is actief of compliant stoffenmanagement moeilijk. Stoffenmanager is de praktische brug tussen abstracte wet- en regelgeving en naleving ervan. Stoffenmanager brengt orde en biedt inzicht door alle relevante kennis en informatie te structureren. Kijk op de website van Stoffenmanager voor meer informatie.