Stichting Certificatie Asbest (Ascert)

Stichting Certificatie Asbest (Ascert) treedt binnen het werkveld asbest op als een coördinerend platform. Zij vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol met betrekking tot de wettelijk verplichte certificatie van: deskundige asbestverwijderaar (DAV), deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA), asbestinventarisatie, en asbestverwijdering. Certificatie is een van de private instrumenten om de verspreiding van asbest naar mens en milieu zoveel mogelijk te voorkomen.

Ga hier naar de Stichting Certificatie Asbest