STECR-richtlijn

STECR is in 2000 opgericht door de branchevereniging van arbodiensten (BOA) met steun van het Ministerie van SZW. Basisgedachte daarbij was dat de branche van arbodienstverlening een positieve impuls kon gebruiken op het terrein van kennisdeling en kennisverspreiding. STECR heeft zich ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘participatie’ als centrale thema’s.

Ga naar de STECR-richtlijn