SER Grenswaarden

Op deze website kunt u (via de stofnaam of het CAS-nummer) per stof opzoeken wat de huidige wettelijke grenswaarde is. Verder treft u aan wat de stand van zaken is van behandeling van een stof in het proces tot vaststelling van een wettelijke grenswaarde.

Ga naar SER Grenswaarden