Seksuele intimidatie, rechten en plichten

Welke rechten en plichten heeft een organisatie op het gebied van seksuele intimidatie? Op de website arbeidsrechter.nl leest u een korte samenvatting van wat een organisatie kan en moet doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer.

Ga naar de website arbeidsrechter.nl voor meer informatie over Seksuele Intimidatie en rechten en plichten.