Sectorrapportage gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn 2013 - 2015

De Inspectie SZW heeft inspectieresultaten gepubliceerd van inspecties in de sector zorg en welzijn. De inspecties vonden plaats van 2013 t/m 2015 in de deelsectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ziekenhuizen, en opvanghuizen en asielzoekerscentra.

Ga naar Sectorrapportage gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn 2013 - 2015