Roken en de wet

Er gelden verschillende wetten rond tabak en roken. De belangrijkste is de Tabakswet. De Tabakswet heeft tot doel het tabaksgebruik te beperken en niet-rokers te beschermen. Deze wet bevat bepalingen over onder andere producteisen, verplichte waarschuwingen op de verpakking, verkoopbeperkingen zoals de leeftijdsgrens, rookverboden en reclameInformatie van Trimbos Instituut over roken en de wet.

Ga naar Roken en de wet.