Steunpunt RI&E

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E.

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico. 

Op de website van het Steunpunt RI&E leest u meer over de vele branche RI&E instrumenten, krijgt u informatie en tips voor uw bedrijf over het zélf opstellen van een RI&E en een handleiding voor branches over het maken en laten erkennen van een branche RI&E instrument.

Ga naar Steunpunt Risico-inventarisatie en -evaluatie