UWV - Plan van aanpak WIA

Naar aanleiding van de probleemanalyse die is opgesteld door de arbo-arts, maakt u samen (werkgever en werknemer) een plan van aanpak voor de re-integratie. Informatie hierover vind u op deze pagina.

Kijk voor meer informatie over het Plan van Aanpak op de wesbite van het UWV.