Van compliance naar participatie - dr. Joyce Rupert

In dit rapport worden inzichten uit de sociale- en organisatiepsychologie samengebracht om antwoord te kunnen geven op de vraag welke factoren van invloed zijn op (on)veilig gedrag in organisaties en welke interventies op basis hiervan kunnen worden ontwikkeld om veilig gedrag te stimuleren.

Ga naar  'Van compliance naar participatie' van dr. Joyce Rupert.