NEN-normen

NEN (Nederlands normalisatie instituut) is het kennisnetwerk van normen en regelgeving. Normen zijn documenten waarin afspraken zijn vastgelegd. Zo dragen normen bij aan de veiligheid thuis en op het werk, en aan een gezonde en duurzame samenleving. NEN kent meer dan 60.000 documenten, onderverdeeld in vakgebieden, functies, onderwerpen en alternatieve ingangen.

Ga hier naar de NEN-site.