NEN 1087:2001

De NEN 1087:2001 geeft bepalingsmethoden voor de capaciteit van een ventilatievoorziening. Aan bod komen zowel de rekenregels voor de capaciteit, de principes van luchtstromingen, de beproevingsmethoden als de omstandigheden waaronder beproevingen moeten plaatsvinden. NEN 1087 is bestemd voor nieuwbouw en bevat een groot aantal figuren die verschillende praktijksituaties weergeven.