NEN-norm

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. NEN ondersteunt dit proces als onafhankelijk en betrouwbaar partner. Op deze website leest u er alles over.

Lees verder over de NEN-norm