Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA)

 De oprichting van de NVKA is een reactie op ontwikkelingen van de klinische arbeidsgeneeskunde, waaronder de oprichting van klinische centra voor arbeidsrelevante zorg (PMA, EMcare, ACAG, NKAL, enz.) en een groeiende belangstelling onder medisch specialisten voor de factor arbeid. De NVKA wil de klinische arbeidsgeneeskunde stimuleren, zoals wetenschappelijke onderbouwing en bevorderen en bewaken van een adequate uitoefening.

In de visie van de NVKA behoort klinische arbeidsgeneeskunde tot de reguliere gezondheidszorg. Klinische arbeidsgeneeskunde heeft een toegevoegde waarde in de ketenzorg voor werkenden maar ook voor niet-werkenden die op enigerlei wijze werkzaamheden verrichten of willen gaan verrichten. De klinische arbeidsgeneeskunde maakt deel uit van de geïntegreerde gezondheidszorg en slaat een brug tussen arbozorg en klinische zorg.

Ga naar NVKA