Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO)

De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion voert second opinions uit voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM en ZFB.

Sinds 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht om een second opinion op het advies van de bedrijfsarts aan te vragen. Deze second opinion moet bij de eigen bedrijfsarts worden aangevraagd en wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij dezelfde arbodienst.

Op de website van de landelijke pool zijn de profielen, regio’s en specialisaties van de bedrijfsartsen second opinion te vinden. Dit biedt werknemers een helder overzicht om in overleg met de eigen bedrijfsarts een keuze te maken voor een second opinion bedrijfsarts. Op de website is ook informatie te vinden over de aanvraagprocedure en zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen.

Ga naar de website van de LPBSO: www.bedrijfsartsensecondopinion.nl.