Kennisdossier Discriminatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt en de werkvloer blijkt een hardnekkig verschijnsel en heeft diverse gevolgen voor slachtoffers van discriminatie. Wie dit probleem wil aanpakken, zal eerst moeten weten wat het precies is, wat de effecten ervan zijn, of het in bepaalde bedrijfstakken veel voorkomt en wat de omvang is van de problematiek.

Download Kennisdossier Discriminatie