Kennisdossier - Agressie en geweld

Agressie en geweld zijn, naast pesten, seksuele intimidatie en werkdruk, een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Wie dit probleem effectief wil aanpakken zal goed moeten weten wat men onder agressie en geweld verstaat en welke uitingsvormen er zijn.

Download het Kennisdossier Agressie en geweld.