Kansen voor oudere WW-ers (45+)!

Dit rapport is het tweede rapport van een meerjarig toezichtprogramma van de Inspectie SZW over de dienstverlening aan en samenwerking voor kwetsbare groepen. Het gaat over de dienstverlening aan ouderen in de Ww (45+ en 55+) en over de bijdrage van de dienstverlening door UWV aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Ga naar kansen voor oudere WW-ers.