Jongeren op gezond gewicht - gezonde werkvloer

De website van jongeren op gezond gewicht richt zich op jongeren én de volwassenen die hen omringen. Zij spreken hun taal en geloven in de kracht van een positieve boodschap. De jongere moet opgroeien in een omgeving waarin structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Ook zetten zij zich in voor een gezonde omgeving waarin jongeren en volwassenen leven en werken, zoals de school, de wijk, de sportvereniging en de werkvloer.

Ga naar jongeren op gezond gewicht