Inspectierapport 'Inspecties op tankschepen'

Op tankschepen worden onder risicovolle omstandigheden reparatie, sloop- of andersoortige werkzaamheden uitgevoerd. De werknemers moeten dan veelal in gevaarlijke ruimten lassen, snijden, branden, schoonmaken en conserveren. Hierbij is er kans op verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert moet deze in de meeste gevallen melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Naast meldingen zijn ook andere signalen aanleiding voor de NLA om inspecties uit te voeren.

Ga naar Inspectierapport 'Inspecties op tankschepen'